Αγγλικός Όρος
voice mutation
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνητική ετεροίωση (η)

feedback