Αγγλικός Όρος
voiceprint
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Φωνητικό αποτύπωμα (το)

feedback