Αγγλικός Όρος
vowel
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνήεν (το)
Πηγές
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης

feedback