Αγγλικός Όρος
voice print
Πηγή
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνητικό αποτύπωμα (το)

feedback