Αγγλικός Όρος
vowel charts
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνηεντικοί πίνακες

feedback