Αγγλικός Όρος
voice printing
Πηγή
Philipp Strazny (2005)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνητική αποτύπωση (η)

feedback