Αγγλικός Όρος
voice over IP
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνή στο Πρωτόκολλο Ιnternet
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback