Αγγλικός Όρος
voicing
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ηχηροποίηση (η)
Πηγές
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
φώνηση 

feedback