Αγγλικός Όρος
vowel harmony
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal(1997,2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνηεντική αρμονία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback