ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φωτογραφικό λεξικό (το) photo dictionary
Φωτογλωττιδογράφος (ο) photoglottograph
Φωτογλωττιδογραφία (η) photoglottography
φωνοϋφολογία (η) phonostylistics
φωνούμενος λόγος (o) parole
φωνοτακτικός,-ή,-ό phonotactic
φωνοτακτικοί περιορισμοί (οι) phonotactic constraints
φωνοτακτικοί περιορισμοί (οι) phonotactics
Φωνοτακτικοί κανόνες (οι) phonotactic rules
φωνοτάγμημα (το) phonotagmeme