Αγγλικός Όρος
phonotactic
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνοτακτικός,-ή,-ό
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback