Αγγλικός Όρος
photoglottography
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Φωτογλωττιδογραφία (η)

feedback