Αγγλικός Όρος
phonotactic constraints
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνοτακτικοί περιορισμοί (οι)
Πηγές
Crystal
McMahon

feedback