Αγγλικός Όρος
phonostylistics
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνοϋφολογία (η)

feedback