Αγγλικός Όρος
photo dictionary
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωτογραφικό λεξικό (το)

feedback