Αγγλικός Όρος
phonotagmeme
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνοτάγμημα (το)

feedback