ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
πυρηνικό πεδίο /εμβέλεια (το/η) Nuclear scope
πυρηνική συλλαβή (η) nuclear syllable
πυρηνική σημασία (η) core meaning
πυρηνική σημασία (η) kernel meaning
πυρηνική πρόταση (η), υποπρόταση (η) kernel clause
πυρηνική πρόταση (η), υποπρόταση (η) kernel sentence
πυρηνική πρόταση (η) nuclear sentence
Πυρηνική κατηγόρηση (η) Nuclear predication
πυρηνική δομή (η) core structure
πυρηνική διαδοχή στοιχείων (η) kernel string