Αγγλικός Όρος
Nuclear scope
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πυρηνικό πεδίο /εμβέλεια (το/η)

feedback