Αγγλικός Όρος
kernel meaning
Πηγή
Randy Allen Harris (1995)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πυρηνική σημασία (η)

feedback