Αγγλικός Όρος
nuclear syllable
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πυρηνική συλλαβή (η)

feedback