ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1173 results
Greek Term English Term
μακρότητα (η) length
μακρός,-ά,-ό long
μακρόχρονος,-η,-ο long
μακρόχρονη μνήμη (η) longterm memory / long-term memory (LTM)
μακρόφυλο (το) macro-phylum
μακροσκοπικός,-ή,-ό macroscopic
μακροσύνταξη (η) macrosyntax
Μαλαγιάλαμ Malayalam
Μαλαγκασιανά MG
Μαλαγιαλάμ (η) (γλώσσα) ML