Αγγλικός Όρος
length
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Fromkin (2011)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
μακρότητα (η)
Πηγή
Μπαμπινιώτης
Όρος
μήκος (το)

feedback