Αγγλικός Όρος
macroscopic
Πηγή
Crystal (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μακροσκοπικός,-ή,-ό

feedback