Αγγλικός Όρος
longterm memory / long-term memory (LTM)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
μακρόχρονη μνήμη (η)
Όρος
μακροπρόθεσμη μνήμη (η)
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback