Αγγλικός Όρος
Malayalam
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Ladefoged (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Μαλαγιάλαμ

feedback