ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1173 results
Greek Term English Term
μανδαλωμένες συνεισφορές (οι) latched turns
Μαμπανική (η) (γλώσσα) Maban
Μαλτέζικα (τα) Maltese
Μαμ (η) (γλώσσα) Mam
Μανδαρινική (η) (γλώσσα) Mandarin
Μάντε (η) (γλώσσα) Mande
Μανιχαϊκή (γραφή) (η) Manichean
Μάνσι (η) (γλώσσα) Mansi
Μανξ (η) (γλώσσα) Manx
Μαλτέζικα (τα) MT