ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1173 results
Greek Term English Term
Μαλαγκασιανά (τα) Malagasy
μαλαπροπισμός (ο) malapropism
Μαλαισιανά (τα) Malay
Μαλαϊο-Πολυνησιακή (η) (γλώσσα) Malayo-Polynesian
Μαλαισιανά (τα) MS
μαλακό σύμφωνο (το) soft consonant
μαλακό/ηλεκτρονικό αντίγραφο (το) soft copy
μαλακός ουρανίσκος soft palate
Μαλακό σημάδι (το) soft sign
μαλακός ουρανίσκος (o) velum