Αγγλικός Όρος
malapropism
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
λανθασμένη χρήση λέξης (η)
Πηγή
Word Reference (http://www.wordreference.com/engr/malapropism)
Όρος
μαλαπροπισμός (ο)
Πηγή
Ιωάννης Θ. Νασίκας (2006)

feedback