Αγγλικός Όρος
long
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
μακρός,-ά,-ό
Πηγή
Μπαμπινιώτης
Όρος
μακρόχρονος,-η,-ο
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback