ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1173 results
Greek Term English Term
Μακρογλωσσολογία (η) macrolinguistics
μακρογλωσσολογικός,-ή,-ό macrolinguistic
μακροδομή (η) macrostructure / macro-structure
μακροθησαυρός (ο) macrothesaurus
Μακροκοινωνιογλωσσολογία (η) macrosociolinguistics
μακρολειτουργία (η) macrofunction
Μακροπαράδειγμα (το) macroparadigm
μακροπρόθεσμη μνήμη (η) longterm memory / long-term memory (LTM)
Μακρορόλος (ο) macro-role
μακρός–ά,-ό (φθόγγος) (ο) long (sound)