Αγγλικός Όρος
macrolinguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Μακρογλωσσολογία (η)
Πηγή
Lyons (1995)

feedback