Αγγλικός Όρος
macrolinguistic
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
μακρογλωσσικός,-ή,-ό
Όρος
μακρογλωσσολογικός,-ή,-ό

feedback