Αγγλικός Όρος
macrothesaurus
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μακροθησαυρός (ο)

feedback