Αγγλικός Όρος
macrofunction
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μακρολειτουργία (η)

feedback