Αγγλικός Όρος
macroparadigm
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Μακροπαράδειγμα (το)

feedback