Αγγλικός Όρος
macrostructure / macro-structure
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Hartmann & James (2002)
R. R. K. Hartmann (2001)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μακροδομή (η)
Πηγές
ΕΛΕΤΟ (2018)
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου
Ξυδόπουλος (2007)

feedback