Αγγλικός Όρος
macro-role
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Μακρορόλος (ο)

feedback