ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

260 results
Greek Term English Term
θελκτικός,-ή,-ό charmed
θέμα (δομικό) (το), θέμα (το), συντακτικό θέμα (το) topic
θέμα (το) issue
θέμα (το) subject (S, sub, SUB, Subj, SUBL)
θέμα (το) theme
θέμα (το) stem
θέμα απόφασης decidability
θεματικά λεξικά thematic dictionaries
θεματικές συναρτήσεις thematic functions
θεματικές σχέσεις thematic relations