Αγγλικός Όρος
issue
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θέμα (το)

feedback