Αγγλικός Όρος
theme
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Fromkin (2011)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θέμα (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback