Αγγλικός Όρος
thematic relations
Πηγές
Trask (1993)
Crystal(1997,2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματικές σχέσεις
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback