Αγγλικός Όρος
decidability
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θέμα απόφασης
Πηγή
Crystal (2003)

feedback