Αγγλικός Όρος
charmed
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
γοητευμένος,-η,-ο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
θελκτικός,-ή,-ό

feedback