Αγγλικός Όρος
subject (S, sub, SUB, Subj, SUBL)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
υποκείμενο (το)
Πηγές
Lyons (2002)
Μπαμπινιώτης
Όρος
θέμα (το)

feedback