Αγγλικός Όρος
thematic dictionaries
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματικά λεξικά
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback