ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
Αγγλικά Ασιατικών Εφημερίδων (ευρετήριο) Asian Newspaper English
Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (τα) EAP
Αγγλικά για Γενικούς Σκοπούς (τα) EGP
Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς (τα) ESP
Αγγλικά για Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (τα) ESOL
Αγγλικά της Νέας Υόρκης (τα) New York City English
Αγγλικά του BBC (τα) BBC English
Αγγλικά του Λονδίνου (τα) London English
αγγλική English
Αγγλική των εκβολών του Τάμεση (η) Estuary English