Αγγλικός Όρος
English
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αγγλική
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
Αγγλικά

feedback