Αγγλικός Όρος
EGP
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αγγλικά για Γενικούς Σκοπούς (τα)
Πηγή
Ourania Katsara

feedback