Αγγλικός Όρος
ESOL
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αγγλικά για Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (τα)

feedback