Αγγλικός Όρος
BBC English
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αγγλικά του BBC (τα)

feedback